9 Khả dụng

Xếp theo:
  Nguồn điện
  660V
  Công suất
  1250KW
  Hiệu suất
  65P
  Bảo hành
  1 Năm
  Giao hàng
  Hợp đồng
  Nguồn điện
  380V
  Công suất
  850KW
  Hiệu suất
  80P
  Bảo hành
  1 Năm
  Giao hàng
  Hợp đồng
  Nguồn điện
  380V
  Công suất
  850KW
  Hiệu suất
  80P
  Bảo hành
  1 Năm
  Giao hàng
  Hợp đồng
  Nguồn điện
  380V
  Công suất
  850KW
  Hiệu suất
  80P
  Bảo hành
  1 Năm
  Giao hàng
  Hợp đồng
  Nguồn điện
  380V
  Công suất
  850KW
  Hiệu suất
  80P
  Bảo hành
  1 Năm
  Giao hàng
  Hợp đồng
  Nguồn điện
  380V
  Công suất
  1250KW
  Hiệu suất
  80P
  Bảo hành
  1 Năm
  Giao hàng
  Hợp đồng
  Nguồn điện
  380V
  Công suất
  1250KW
  Hiệu suất
  80P
  Bảo hành
  1 Năm
  Giao hàng
  Hợp đồng
  Nguồn điện
  380V
  Công suất
  1250KW
  Hiệu suất
  80P
  Bảo hành
  1 Năm
  Giao hàng
  Hợp đồng
  Nguồn điện
  380V
  Công suất
  1250KW
  Hiệu suất
  80P
  Bảo hành
  1 Năm
  Giao hàng
  Hợp đồng
  Hiện toàn bộ
  Gọi thực hiện
  LÒ ĐIỆN HIỆU QUẢ VỚI TRẠM BIẾN ÁP 2000KVAR

  lò nấu gang, Lò nấu thép, Lò nấu đồng, Lò nấu nhôm, lò nung phôi, Tháp giải nhiệt, Máy phun bi, Máy đúc dòng, Lò trung tần, Lò cao tần, Lò công tần, máy làm khuôn cát.