Gọi thực hiện
LÒ ĐIỆN HIỆU QUẢ VỚI TRẠM BIẾN ÁP 2000KVAR

lò nấu gang, Lò nấu thép, Lò nấu đồng, Lò nấu nhôm, lò nung phôi, Tháp giải nhiệt, Máy phun bi, Máy đúc dòng, Lò trung tần, Lò cao tần, Lò công tần, máy làm khuôn cát.